Mulighedserklæring erstatter tidligere uarbejdsdygtighedserklæring også kaldet sygemelding. Den første side udarbejdes i samarbejde mellem arbejdstager og arbejdsgiver tidligst efter 14 dages fravær. Begge sider medbringes til lægen, der udfærdiger side 2 sammen med arbejdstager. Den betales med mobilepay i klinikken, hvorefter arbejdstager kan få refunderet beløbet hos arbejdsgiver. Beløbet afhænger af tidsforbruget i forbindelse med udfærdigelsen.